Müəllif haqqında

 

image

ADNAN OKTARIN HƏYATI VƏ ƏSƏRLƏRİ

Hörmətli Adnan Oktar 1956-cı ildə Ankarada anadan olmuşdur və orta təhsilinin sonuna qədər Ankarada yaşamışdır. İslam əxlaqına olan bağlılığı məktəb illərindən çox gücləndi. Bu dövrdə böyük İslam alimlərinin demək olar ki, bütün əsərlərini oxuyaraq, İslam haqqında dərin məlumat əldə etdi. Yenə bu illərdə, İslam əxlaqını bütün insanlara izah etməyə və onları doğruya və yaxşılığa dəvət etməyə qərar verdi.

1979-cu ildə minlərlə şəxsin arasından üçüncülüklə qəbul olduğu Memar Sinan Universitetində təhsilinə davam etmək üçün İstanbula köçdü. Sənəti Allah’ın üstün yaratmasının bir təzahürü olaraq görən hörmətli Oktar rəsim çəkməkdə uşaqlığından bəri qabiliyyətli idi və zaman-zaman çox gözəl və qəribə cədvəllər hazırlayırdı. Yoldaşlarına hədiyyə olaraq verdiyi bir çox cədvəli vardır. Bundan əlavə, Allah’ın sənətinin bir təzahürü olaraq gördüyü heyvanlara, bitkilərə və çiçəklərə də xüsusi marağı olan hörmətli Adnan Oktarın maraqlandığı sahələr arasında bağçılıq, daxili arxitektura və dekorasiya sahələr də vardır.

Hörmətli Adnan Oktarın Memar Sinan Universitetində təhsil aldığı dövrdə universitet müxtəlif qeyri-qanuni marksist-kommunist təşkilatların təsiri altında idi. Həm alimlər, həm fakültə işçiləri, həm də tələbələr arasında aqressiv ateist və materialist axınlar hakim idi. Hətta müəllimlərin bir qismi dərslərində mövzu ilə əlaqəsiz olmasına baxmayaraq, hər fürsətdə materialist fəlsəfə və darvinizmin təbliğatını aparırdılar.

Hörmətli Adnan Oktar dini və əxlaqi dəyərlərə hörmət edilmədiyi və demək olar ki, tamamilə rədd edildiyi, materialist dünyagörüşün və düşüncənin təsirindəki bu mühitdə ətrafındakı insanlara darvinizmin saxtakarlığını, Allah’ın varlığını və birliyini izah etməyə başladı. Universitetin yaxınlığındakı Molla məscidində sərbəst şəkildə namaz qılan yeganə insan idi.

Anası Mədiha Oktarın da ifadə etdiyi kimi, bu dövrdə hörmətli Adnan Oktar gecə yalnız bir neçə saat yatır, vaxtını oxuyaraq, qeydlər götürərək və fayllar hazırlayaraq keçirirdi. Marksizm, leninizm, maoizm, kommunizm və materialist fəlsəfə mövzulu təməl kitablar da daxil olmaqla, yüzlərlə əsər oxumuş və həm klassik, həm də nadir olaraq oxunan kitablar üzərində ətraflı olaraq çalışmışdır. Bundan əlavə, bu ideologiyaların elmi təməlini təşkil edən təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı geniş araşdırmalar aparmış, bu elmdən kənar nəzəriyyənin ziddiyyətli, bir-biri ilə uyğun gəlməyən yönlərini sübut edən məlumat və sənədlər tapmışdır. Allah’ın inkar edilməsinə söykənən bu batil fəlsəfə və ideologiyalardakı ziddiyyətlər və saxtakarlıqlar mövzusunda çox geniş məlumat toplayan Oktar bu məlumat təcrübəsi ilə insanları həqiqətə və doğruya dəvət etmişdir. Universitetdəki tələbələr və müəllimlər də daxil olmaqla, hər kəsə Allah’ın varlığını, birliyini və Quran əxlaqını təbliğ etmişdir. Məktəb kafelərində, koridorlarda, ya da dərs aralarındakı söhbətlərdə materializmin və darvinizmin saxtakarlıqlarını, bu ideologiyaların orijinal kitablardan götürüldüyünü açıqlamışdır. Hörmətli Oktarın bu mədəni fəaliyyətləri böyük təsir yaratmış, bəzi təhsil işçiləri də daxil olmaqla, bir çox insanın inanclarında və dünya görüşündə müsbət dəyişiklik olmuşdur.

Davamı